1929 Ekonomik Krizi Nedenleri

1929 Ekonomik Krizi Nedenleri

1929’da ABD’de Wall Street borsasının çöküşü ile başlayan büyük kriz tüm dünyayı etkisi altına almıştır. 1929 Ekonomik Krizi, Kara Perşembe ve Büyük Buhran (Bunalım) isimleri ile de anılmaktadır.

Büyük Buhran’ın Nedenleri

Devletlerin hızlı sanayileşmeleri neticesinde üretim artışı olmasına rağmen artan üretim tüketilmemiştir. Üretimi dengeleyecek sistemin eksikliği, devletlerin büyüme sorunları, bankaların kötü yapılanması başlıca sebeplerdir.

Hisse senetlerinin değerinin üstünde alınıp satılması borsada spekülasyona neden olmuş. Bu durum ekonomiyi gerçeklerden koparmış ve borsanın ilerlemesi durduğunda birçok kişi dibi görmüştür. 1929 Ekonomik Krizi borsanın dibi görmesi ile patlak vermiştir.

Krizin Sonuçları

Tüm bunların sonucunda, enflasyon, işsizlik artmıştır. Fiyatlar düşmüş, devalüasyon ve iflaslar olmuştur. Açlık ve sefalet ABD’yi etkisi altına almıştır. Yalnızca ekonomik değil toplumsal sorunlara da yol açmıştır.

1930’larda özellikle ABD, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde etkileri devam etmiştir. Japonya ve SSCB bu krizden etkilenmemiştir.

Kriz Neden Diğer Ülkeleri Etkilemiştir?

1929 Ekonomik Krizi ile ABD’nin dış alım ve dış satımının azalmasıyla diğer ülkeler de haliyle etkilendi. ABD bankaları savaş sırasında dünyanın borç kaynağıydı. Krizde bankaların borç verme politikası ve yatırım yapma politikası kaldırıldı.

Türkiye Nasıl Etkilendi ve Ne Gibi Önlemler Aldı?

Paranın değerinde düşüşler oldu. İhraç malları fiyatları azaldı. İç ticarette tarım ürünlerinde fiyat azaldı ve tarım üretimi geriledi.

1933’te kliring ve takas sistemi uygulanmaya başlandı. Bu uygulamayla bizim malımızı alan ülkelerin malları alındı. İthalat ve ihracat birbirine bağlanmış oldu.

Kambiyo kontrolü sistemi, dış ticarette korumacı politikalar, devletçilik politikası uygulanmaya başlanmıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmıştır.

1929 Ekonomik Krizi 2. Dünya Savaşı’na da zemin hazırlmıştır. Krizden devletin müdahalesini savunan Keynesyen politikalarla çıkılmıştır.

Bir yorum yazmaya başla
Yorum
Name
Mail adresiniz