Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

Samsun’un tabii güzelliklerinin ön plana çıkartılması suretiyle ve farkındalık yaratmak için “Dört Mevsim Samsun” temalı 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor“Dört Mevsim Samsun” adlı Ulusal Fotoğraf Yarışmasının basın lansmanı Lovelet Sahnesi’nde yapıldı.Samsun Turizmci ve İş Adamları Derneği (SAMTİAD) tarafından düzenenlenen ve ana sponsorluğu Lovelet Outlet AVM’nin üstlendiği “Dört Mevsim Samsun” konulu fotoğraf yarışması başvuruları başladı. “Dört Mevsim Samsun” temalı 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması koşullar ve genel bilgiler şu şekilde yer almaktadır.KOŞULLAR:1- YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI: Yarışmanın konusu “Dört Mevsim Samsun”dur. Amacı, Samsun’un tabii güzelliklerinin ön plana çıkartılması suretiyle farkındalık yaratılmasıdır.2- GENEL KATILIM KOŞULLARI: a) Yarışmaya seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları dışında fotoğrafa ilgi duyan tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılar katılabilir. b) Yarışmaya katılım ücretsizdir. c) Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 (beş) fotoğrafla katılabilir. Her yarışmacı ancak bir ödül alabilir. Bununla birlikte dereceye giren yarışmacıların eserlerinden bazıları mansiyon ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir. Diğer bir ifadeyle bir yarışmacı hem dereceye girebilir hem de diğer bir eseri mansiyon ya da sergilenmeye değer eserler arasında yer alabilir. d) Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kırpılmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. e) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı temizlik yapılması ile kontrast ayarları fotoğrafın orijinal niteliklerini bozmadan, dijital efektler kullanılmadan yapılabilir. Panoramik birleştirmeler geçerlidir, ancak üst üste montajlar kabul edilmeyecektir. f) Kurallara uymadığı anlaşılan fotoğraflar yarışma dışı bırakılır. Daha önce herhangi bir ödül almış ise iptal edilir. Bu durum diğer katılımcılar için bir hak anlamına gelmez. Alınan derecenin yerine dereceye girmemiş bir başkası seçilmez. Ancak alınan derecenin yerine sıralamada yer alan bir sonraki kişinin geçmesine Düzenleme Kurulu karar verebilir. g) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Yarışmaya katılan kişiler bu anlamda sorumlu olduklarını kabul ederler. Ayrıca böyle bir durumun ortaya çıkması veya sonradan belirlenmesi, diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamına gelmemektedir. h) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstererek Değerlendirme Kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliklerde bulunan kişiler yarışmadan ihraç edilir. Ayrıca başkasına ait görüntülerin olduğu gibi ya da kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. ı) Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu durum diğer katılımcılar için bir hak anlamına gelmez. Alınan derecenin yerine dereceye girmemiş bir başkası seçilmez. Ancak alınan derecenin yerine sıralamada yer alan bir sonraki kişinin geçmesine Düzenleme Kurulu karar verebilir. i) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek tüm hukuki uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların sorumluluğu katılımcıya aittir. Katılımcı bu sorumluluğu, beyan ve taahhüt eder. k) Dereceye girerek ödül almaya ya da sergilemeye hak kazanmış, satın alma uygulanmış olan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan SAMTİAD’ın tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi bu eserler yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte de kullanılabilir. l) Ödül almaya ya da sergilemeye hak kazanmış fotoğraflar SAMTİAD tarafından kitap olarak basılabilecek, gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya bir telif ücreti ödenmeyecektir. m) Yarışma sonuçları SAMTİAD yayın organı olan KARADENİZ GUİDE dergisinden ve www.dortmevsimsamsun.com adresinden ilan edilecektir. Ödül alanlar (birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon) ile sergilemeye hak kazanan fotoğrafların sahiplerine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. n) Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere SAMTİAD’a gönderilecektir. o) Yarışma son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici kurul gerekli bulduğu durumlarda SAMTİAD Yönetim Kurulu onayıyla şartname üzerinde değişiklikler yapabilir. p) Bu yarışmaya katılan her yarışmacı tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.3- YARIŞMA ŞARTNAMESİ: a) Kategoriler: Yarışma tek kategoridir. Dijital (sayısal), renkli veya siyah-beyaz olabilir. Analog çekilmiş fotoğraflar sayısal ortama aktarılmış olmalıdır. b) Boyutlar: Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 2 Mb’den küçük olmamalı ve 5 Mb’yi geçmemelidir. Baskılı olarak gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb. gibi işaretler olmamalıdır. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar orijinal boyutlarında eser sahiplerinden daha sonra istenebilir. c) Eserlerin İşaretlenmesi ve Gönderilmesi: Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.dortmevsimsamsun.com adresinden başvuru formunun doldurulması ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. i. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. ii. Yarışma Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalıdır. Form içinde yazılı olan bilgilerin yanlışlığından doğacak hak mahrumiyetlerinden yarışma kurulu ve diğer görevliler sorumlu olamaz. iii. İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde www.dortmevsimsamsun.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. iv. Fotoğrafların kodlaması; katılımcılar katılım formunda isminin ve soyadının baş harfleri ile 4 rakamlı bir kod ve sıra numarası ile fotoğraflarını kodlayacaktır. Örnek: Toprak EYMEN için; TE5050-1 d) Yarışmaya katılan fotoğraflarda sırık, beyaz teneke, pet şişe gibi nesnelerin kullanılması yasaktır. SAMTİAD ve yarışma jürisinin kalite ve görsellik vurgusunun olmadığı fotoğrafları direkt olarak eleme hakkı vardır.4- YARIŞMA TAKVİMİ: Son Başvuru Tarihi : 99.10.2018 Jüri Toplantı Tarihi : 12.11.2018 Sonuç Bildirim Tarihi : 24.11.20185- ÖDÜLLER: Birincilik Ödülü : 2500 TL Hediye Çeki İkincilik Ödülü : 1500 TL Hediye Çeki Üçüncülük Ödülü : 1000 TL Hediye Çeki Mansiyon : American Life1 Yıl Ücretsiz Dil Eğitimi Sergileme : En fazla 20 Eser6- DÜZENLEME KURULU: Mustafa Öztürk : SAMTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Türkay : SAMTİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Süzen : SAMTİAD Kurucu Başkan Yardımcısı Sedat Uygun : SAMTİAD Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Cengizhan Hatipoğlu : SAMTİAD Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Ayeş : Karadeniz Guide Dergisi Genel Yayın Yönetmeni7- SEÇİCİ KURUL: Alper TÜRKAY : Görüntü Yönetmeni- Su Altı Fotoğraf Sanatçısı Arsel Özgürdal : Fotoğraf Sanatçısı Atanur SEVİM : OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Nilgün KANIK : Eğitimci-Fotoğraf Sanatçısı Tarık TORUN : Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır. 8- YARIŞMA ORGANİZASYON KOMİTESİ: SAMSUN TURİZMCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (SAMTİAD) Adres: Cumhuriyet Cad. No:50 İlkadım / SAMSUN (Eski Adliye Karşısı)