Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

26-28 Ekim 2019 tarihleri arasında Üniversitemizde düzenlenecek olan sempozyumda, eğitim bilimlerine ve alan eğitiminin tamamına yönelik çalışmalara yer verilecektir. En az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacının katılacağı uluslararası nitelikteki sempozyumda; çağrılı konuşmacıların katılacağı paneller, sözlü sunum ve poster bildirileri kapsamaktadır. Çift körlemeli hakem sürecinin ardından kabul edilen ve sempozyumda sunumu gerçekleştirilen bildiri özetleri, ISBN’li Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı’nda elektronik ortamda kitap formatında yayınlanacaktır. Bildiri Tam Metinleri ise, katılımcıların tercihlerine göre Sempozyum Bildiri Kitabı’nda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin (OMÜ-EFD) Sempozyum Özel Sayısında veya Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi’nde hakem süreci dikkate alınarak yayınlanacaktır. Kurtuluş meşalesinin yakılışının 100. yılında sizleri Samsun’da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Sempozyum programı için ziyaret edebilirsiniz: http://u100es.omu.edu.tr/Pages/6/135/SEMPOZYUM-PROGRAMI