Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Sempozyumu 8-9 Ekim 2021 tarihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Sempozyumun konusu “Dünya Dili Türkçe” olarak belirlendi. Bu durumda, sempozyum kapsamında ortaya konacak özgün bilimsel çalışmalarla ilgili seferberliğe önemli bir katkı sunulması hedefleniyor.

Seçilen bu ana konunun haricinde, dil ve dil eğitimi alanıyla ilgili özgün ve kayda değer çalışmalar da sempozyum kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Katılım Bilgileri

  • ​Sempozyuma gönderilen bildiri önerileri hakem sürecine tâbi tutulacaktır.  
  • Sempozyumun dili Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça olarak belirlenmiştir.
  • Sempozyuma katılım ücretsizdir.
  • Sempozyuma her katılımcı tek bildiriyle katılabilecektir. Sempozyum kapsamında toplam 100 bildiri kabul edilecektir. Başvurular arasından 70 bildiri sempozyumun ana teması ile ilişkili çalışmalardan, 30 bildiri ise diğer dillere ilişkin çalışmalardan seçilecektir.
  • Sempozyumda sunulan bildiriler Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından elektronik ortamda veya basılı olarak bildiri kitabı şeklinde basılacaktır.
  • Bildirilerini yayımlatmak isteyenlerin 24 Eylül 2021 tarihine kadar tam metinlerini blackseaconferences@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.
  • Sempozyumun yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Salgının seyrine göre çevrim içi olması durumunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Özet gönderimi için son tarih: 17 Eylül 2021

Kayıt için son tarih: 24 Eylül 2021

Tam metin gönderimi için son tarih: 24 Eylül 2021

Davetli Konuşmacılar

  • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz,
  • Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy,
  • Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu.

Sempozyum ile ilgili daha fazla detay için https://www.blacksealanguageconferences.com adresinden ulaşılabilir.