Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından 13-15 Ekim 2022 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek olan “5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi” OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde!

Kongre Dünya’da ve Türkiye’de ortaya çıkan gelişmeleri ve sorunları bilimsel bir bakış açısıyla ele almak, değerlendirmek ve çözüm önerileri getirebilmek amacıyla düzenlenmektedir. Kongreye alanının önde gelen yerli ve yabancı davetli konuşmacılarının yanında, akademisyenler, kamu ve özel sağlık kurumları temsilcileri, hastane ve sağlık kuruluşları yöneticileri, sektör temsilcileri davet edilmektedir. Kongrede paneller, toplantılar, sözlü ve poster bildiriler dışında çeşitli eğitim ve kurslar verilmektedir.

Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi’nde birçok konu başlıkları belirlenerek Sağlık Yönetimi alanında yaşanan güncel konu ve sorunlara değinilmektedir. 5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi’nde;

 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi,
 • Sağlık Bilgi Teknolojileri,
 • Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış,
 • Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler,
 • Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim,
 • Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim,
 • Sağlık Kurumlarında Üretim ve İşlemler Yönetimi,
 • Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri,
 • Sağlık Hizmetlerinde Etik,
 • Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik,
 • Sağlık İletişimi, Sağlık Sosyolojisi,
 • Sağlık Turizmi,
 • Kriz Zamanlarında Sağlık Yönetimi,
 • Yönetim Bilimleri,
 • Sağlık Hukuku,
 • Akılcı İlaç Kullanımı,
 • Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler,
 • Sağlık Personeli Göçünün Sağlık Hizmetlerine Yansıması,
 • Entegre Sağlık Hizmetleri,
 • One Health (Tek Sağlık), Sağlık Ekosistemi,
 • Uzaktan Sağlık Hizmetleri,
 • Sağlık Hizmetlerinde İstihdam,
 • Teknoloji ve Sağlık Hizmetleri,
 • Pandemi Sonrası Sağlık Hizmetleri,
 • Döngüsel Ekonomi,
 • Akademik Süreçlerde Bilimsel Etik,
 • Hastane Mimarisi,
 • Sağlık Hizmetlerinde Dijital Pazarlama,
 • Sağlık Hizmetlerinde Lojistik ve Tedarik Zinciri,
 • Sağlıkta Şiddet,
 • Hastane Enfeksiyonları (Hastane Yönetiminin Sorumluluğu),
 • Sağlık Ekonomisi konuları konu başlıkları olarak seçilmiştir.