Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

PROJE DÜNYASINA GİRMEK VE GELİR ELDE ETMEK İSTER MİSİNİZ? —————————————————————————————————————– Avrupa Birliği Projelerine Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitim Programı Düzenlenmektedir. Eğitimimiz Akademik ve Uygulama olarak 2 aşamada gerçekleşecektir. ———————- Kayıtlar İçin; 0543 668 75 55 0534 454 37 14 0362 435 43 72 —————————————————————————————————————– AVRUPA BİRLİĞİ ekonomik ve politik bir birliğin yanı sıra eğitime, araştırma-geliştirme çalışmalarına, bilim ve araştırmaya, kültürel entegrasyona oldukça fazla önem vermektedir. Kültürler arası bütünleşmeyi ve işbirliğini geliştirmek, çevre, özgürlük, adalet ve ortak pazar olgularının eşgüdümsel eylemleri arttırmak amacıyla, üyeler arası, Avrupa Birliği Programları ve Projeleri oluşturulmuştur.—————————————————————————————————————– PROJE, “Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef ve amaçlara ulaşmak için yapılan çalışmalar” —————————————————————————————————————– PROJE DÖNGÜSÜ Bir projenin fikir olarak doğuşundan hazırlanmasına, analizine, onaylanmasına, uygulanması ve değerlendirilmesine kadar geçen sürece PROJE DÖNGÜSÜ, bu döngü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin bütünün ise PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ denmektedir. —————————————————————————————————————– MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI (MÇY) Proje planlama ve yönetimini desteklemek üzere kullanılan analitik bir süreç ve araç setidir.——————— Kimlere Proje Hazırlayabilirsiniz? Yeni Girişimcilere Küçük İşletmelere KOBİ’lere Okullar’a Belediyeler’e Danışmanlık Şirketleri Tüm Fabrikalar’a Kamu Kuruluşları’na Vb.leri —————————————————————————————————————– PROJELERE GELİRLERİ NE KADARDIR? Her bir Proje için Sektör fiyatları 3000,00 TL’den başlayıp 100.000,00 TL üzerinde kazançlara çıkabilmektedir. —————————————————————————————————————– EĞİTMENLERİMİZ: Project Expert Senay TÜMKAYA İstatistik Bölümü Lisans Mezunu olan Eğitimenimiz, 2005 yılından itibaren Finans, Pazarlama, Girişimcilik ve Yatırım Yönetimi süreçlerinde aktif yer almıştır. AB Hibe Projelerine bir çok konu ve alanda projeler hazırlamış ve yürütmüştür. —————————————————————————————————————– Proje Dünyasına Girmek ve Gelir Elde Etmek İster Misiniz? Avrupa Birliği Projelerine Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı —————————————————————————————————————– Ücret: Eğitim Ücretleri Ödeme Son Tarihi 1 Eylül 2019’dur. —————————————————————————————————————– Not: Katılımcıların Kendi Bilgisayarı ile Katılması Zorunludur. Bilgisayar Desteği Sağlanamamaktadır. Defter, Kalem, Örnek Projeler vb. İhtiyaçlar Karşılanacaktır. Eğitim Yeri Kayıtlar tamamlandıktan sonra güncellenerek Otelde gerçekleştirilecektir. —————————————————————————————————————– Kayıtlar İçin; 0543 668 75 55 0534 454 37 14 0362 435 43 72