Etkinlik Hakkında

Warning, this event was expired!

“Bir Düşünür Bir Düşünce” Temalı İllustrasyon Yarışması KoşullarıAMAÇ / KONU
 • Bu yarışma Düşünbil ve Libido dergileri tarafından düzenlenmektedir.
 • Yarışmanın amacı ülkemizde felsefenin, düşünürlerin ve özgür düşüncenin sanat ile harmanlanarak, çağdaş illüstrasyonların ortaya çıkmasına öncülük etmektir. Yarışmacıların yakın geçmiş ile günümüz-yakın gelecek arasında bağlantı kurarak yeni, özgün yorumlar ortaya koyması beklenmektedir.
 • Tema/Tema: “Bir Düşünür Bir Düşünce”
 BAŞVURU ŞARTLARI
 • Yarışma, Ulusal ve Uluslararası bütün amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.
 • Katılımcılar, yarışmaya en fazla üç eserle katılabilir.
 • Eserler en az 2000×2000 px boyutunda ve en az 300 dpi olarak çalışılmalıdır.
 • Katılımcılar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalıdır. Her katılımcının tek bir form doldurması yeterlidir.
 • Başvuru formuna http:// www.dusunbil.com adresinden ulaşılabilir.
 • Seçici kurul ve üyeleri, birinci dereceden yakın akrabaları bu yarışmaya katılamazlar.
 İLLUSTRASYONLARDA ARANAN ÖZELLİKLER
 • Temel değerlerle örtüşmeyen eserler ve başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin son bir yıl içinde üretilmiş olması gerekmektedir.
 • Eserlerin daha önce bir yarışmaya katılmamış olması, herhangi bir ödül kazanmamış olması ve ticari veya ticari olmayan bir şekilde kullanılmamış olması gerekmektedir.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 YARIŞMA TAKVİMİ
 • Yarışmanın ilanı: 1 Haziran 2015
 • Eserlerin son teslim tarihi: 15 Ekim 2015
 • Seçici kurul değerlendirmesi : 25 Ekim 2015
 • Sonuçların açıklanması : 1 Kasım 2015
 DEĞERLENDİRME
 • Yarışmaya katılacak eserler, Düşünbil ve Libido dergilerinin belirleyeceği Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
 • Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan üç eser ödüllendirilecektir.
Seçici kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. SONUÇ DUYURUSU
 • Yarışma sonuçları http://www.dusunbil.com/adresinden duyurulacaktır.
 YAYIN VE TELİF HAKKI
 • Ödül alan ve sergilemeye giren eserlerin Düşünbil ve Libido dergileri tarafından organize edilen etkinliklerde yer alması, internet ortamında tanıtım amaçlı gösterime sunulması, çoğaltılması ve herhangi bir basılı kaynakta kullanılması hakkı yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Dereceye giren eserin sahibi üçüncü bir şahısla ticari bir anlaşma yapmak istediğinde Düşünbil ve Libido dergilerini yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.
 • Telif haklarıyla ilgili doğabilecek bir sorunda her ne sıfatla olursa olsun, herhangi bir nam adı altında dergilerimizden maddi veya manevi tazminat ya da hak ve alacak talebinde bulunan ilgili üçüncü şahısların taleplerinden ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklardan sorumluluk tek başına başvuru sahibine ait olacaktır.
 • Ödül alan ve sergilemeye giren eserler Düşünbil ve Libido dergilerinin arşivinde kalacaktır.
 • Katılımcılar Başvuru Formunu imzalayarak, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Bu şartname kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında dergilerimiz yetkilidir.
 ÖDÜLLER
 • Seçici Kurul ödüle değer gördüğü ilk 3 eser belirleyecektir.
a- Birincilik Ödülü: 650 TLb- İkincilik Ödülü: 350 TLc- Üçüncülük Ödülü: 250 TLd-Sergilemeye giren eser sahiplerine -elektronik- katılım ve teşekkür belgesi verilecektir.
 • Dergilerimiz, ödüle layık eser olmaması durumunda ödül vermeme hakkına sahiptir.
 YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
 • Katılımcı tarafından imzalanmış “Başvuru Formu”. (“Başvuru Formu”nahttp://www.dusunbil.com/wp-content/uploads/2015/05/illustrasyonbasvuruformu.docadresinden ulaşılabilir)
 • Katılımcı tarafından imzalanmış “Kısa Özgeçmiş”.
 ESERLERİN SON TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI
 • Eserler ve istenilen belgeler en geç 15 Ekim 2015 tarihinde saat 17:00’de teslim edilmelidir.
 • Eserler ve istenilen belgeler libidodergisi[@]gmail.com adresine, konu kısmına [“Bir Düşünür Bir Düşünce” İllustrasyon Yarışması] yazarak gönderilmelidir.
 • İstenilen belgeler imzalandıktan sonra taranarak PDF dosyası şeklinde gönderilmelidir.
 İLETİŞİM
 • Telefon (13:00-19:00 arası): 0.534 328 06 46
 • E-mail: libidodergisi[@]gmail.com – dusunbil[@]hotmail.com