Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

Madde 10: En yoksul %10’luk dilim ise, küresel gelirden yalnız %2 ila 7 arasında pay alıyor. Nüfus artışını da dikkat aldığımızda, gelişmekte olan ülkelerde eşitsizlik %11 oranında büyümüştür. . . Herkesin refahı için işleyecek bir ekonomi yerine, gelecek kuşaklar ve gezegen için, yalnızca yüzde 1’lik kesim için bir ekonomi yarattık” diyor Oxfam raporu. Adil olmayan gelir dağılımı, adil olmayan kaynak paylaşımı tüm Dünya’nın sorunu. Özellikle bizim gibi gelişmekte olduğu söylenen ülkelerde varsıllık ve fakirliğin arasında uçurum oldukça görülür bir durumda. Eşitsizliklerin azaltılması konusunda düşünmeye başlarken kendi içimizdeki eşitsizliklerin kaynağına gitmek yararlı olabilir. Ekonomiden önce eşitsizliği yaratan ve büyüten faktörler nelerdir, eşitsizliği hangi unsurlarla besleyerek büyütürüz? Eşitsizliklerin azaltılması alanında nerden başlarsak nasıl yol alırız?Çember kurarak başladığımız Drama atölyelerinin ilk öğretisi, ‘çemberde herkes eşittir’ söylemidir. Gerçekten de öyle mi? Eşitsizliğin azaltılması konusunda biz drama alanında çalışanların belki de ilk adımı çemberden başlatmaları gerekiyor. Atölyede kendi içimizdeki eşitsizliklerin azaltılması konusunda neler yapılabileceği, hangi adımların eşitliğe gidişin yolu olacağına dair çalışılacaktır. Kendi alanımızda eşitliği temel dayanak olarak görmeden eşitsizlikle mücadele etmek zorlayıcı olacaktır.@samsunezgililer Eğitim Kurumlarının ev sahipliği yapacağı DEĞİŞİMİN DRAMATİK ÖYKÜSÜ’nde katılımcılar üçer saatlik 4 farklı atölye ile tanışacaklar.İki günlük bu süreçte “Değişim” in doğasını, bireye ve topluma etkilerini, nedeni ve nasılını tartışacağız.Ayrıntılı Bilgi için afişteki telefonu veya 0 554 257 19 75 nolu telefonu arayarak Samsun Çocuk Kitabevi ve Etkinlik Merkezinden bilgi alabilirsiniz.Bizler heyecanlıyız, öğrenmelerde buluşmak üzere.