Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

Düğün ya da Davul oyununda kırsal kesimde geçerliliğini koruyan evlenme gelenekleri çeşitli açılardan seyirciye sunularak eleştirilir. Göstermeci biçiminin egemen olduğu oyunda geleneksel Türk Tiyatrosu öğelerinden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Karagöz, Ortaoyunu, Meddahlık ve Köy Seyirlik oyunlarından değişik örneklerin yer aldığı oyun, Meydancı’nın oyunu kurması ile başlar. Her bölüm ayrı bir konuyu işler…Rezervasyon için:Cumhur Kocaoğlu 0 542 290 26 03