Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

Samsun’da birçok başarılı etkinliğe imza atmış olan Fotoğraf ve Kültür Sanat Derneği ( FOKUS) sanatın ve sanatçının yanında olmaya, yerel, ulusal ve evrensel kültürü bünyesinde birleştirdiği bir harmanla yoluna devam ediyor. Oluşturduğu kısa film ekibine yeni üyeler ve etkinliklerini daha geniş kitlelere duyurmak, sanat ve kültür dostlarıyla buluşmak amacıyla düzenlediği ”Kısa Film” yarışmasına 15 Ağustos’a kadar senaryo başvurularını bekliyor.Detaylı bilgi, katılım şartları aşağıda belirtilmektedir.1. AMAÇ
Fotoğraf ve Kültür Sanat Derneği (FOKUS) olarak; Samsun’da ve ülkemizde, kısa filme olan ilgiyi ve yatırımı arttırmak, ilgililerin senaryo ve fikirlerini değerlendirmek, aynı zamanda FOKUS olarak kurduğumuz kısa film ekibini genişletmek, çalışmalarını zenginleştirmek amacıyla düzenlenmiştir.2. YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR Yarışma, jüri üyeleri dışında herkese açıktır ve isteyen herkes katılabilir.3. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ a. Eserin konusu ‘Serbest’ bırakılarak fikir ve hayal gücü konusunda sınırlama yapılmamıştır. Yazarlar, konu seçmede serbesttir. Yarışmamızda: Anne, Kadın Erkek Eşitliği, Fotoğraf, Fotoğrafçı hayatı, Engelliler temalarındaki eserlere öncelik verilebilecektir. b. Yarışmaya gönderilecek eserler “Kısa Film” senaryo formatına uygun olarak en az öyküleme seviyesinde yazılmalıdır. Özet veya sinopsis olarak gönderilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. c. Yarışmaya bir veya daha fazla eser ile katılabilinir. d. Yarışmaya gönderilecek eserin dili Türkçe olmalıdır. e. Yazar, eserin kendisine ait olduğunu, gönderdiği andan itibaren beyan etmiş sayılır. f. Yarışmaya, gönderilen eserlerin daha önce filme çekilmemiş, yayınlanmamış olması gerekir. g. Eser, özgün olmayıp bir başka kaynaktan beslenerek (bir roman veya hikaye) yazıldığı takdirde kaynak belirtilmeli ve yasal izin belgesi yarışma komitesine mutlaka sunulmalıdır. h. Yarışmaya katılan eserlerde intihal ve / veya uyarlama olması ve bunun belirtilmemesi halinde eser ve yazar yarışmadan elenir. i. Başvuru yapan eser sahipleri, yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır. j. Yarışmaya tek kişi ya da bir grup tarafından hazırlanan senaryo katılabilir. Eser grup tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Ödül, müracaatı yapan kişiye verilir.4. YARIŞMAYA TAKVİMİ a. Eserlerin son teslim tarihi “15 Ağustos 2014” günü mesai saati bitimidir. b. Eserlerin Değerlendirilmesi “18 Ağustos 2014” günü yapılacaktır. c. Yarışma sonuçları “23 Ağustos 2014” günü açıklanacak vehttp://www.fokus.org.tr/ internet sitesinden yayımlanacaktır.5. ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ/TESLİM EDİLECEĞİ ADRES “ bilgi@fokus.org.tr” adresine mail olarak gönderilecektir.6. ESERLERİN TESLİM EDİLMESİ a. Eserler katılımcıların “kendi e-posta adreslerinden” mail olarak teslim edilecektir. Kişiler eserlerinin başına “ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi” eklemek zorundadır. b. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarih ve saatinden sonra ilgili adrese ulaşacak eserler değerlendirme dışı bırakılır.7. YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ a. Değerlendirme kurul üyelerinin tamamı tarafından yapılır. b. Değerlendirme kurul üyeleri tarafından verilen puanların ortalaması senaryonun başarı sırasını belirler. c. Değerlendirme sonucu eşitlik söz konusu olduğunda değerlendirme kurulu başkanının vereceği karar belirleyici olacaktır. d. Değerlendirme kurulunun verdiği kararlar kesindir.8. DEĞERLENDİRME KURULU 1. Emre Bostanoğlu (FOKUS Başkanı) 2. Murat Koyun (Yönetmen) 3. Fehmi Murat KAYA (Fotoğraf Sanatçısı)9. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER 1.lik Ödülü: 150 TL değerinde FOKUS gezi çeki Ücretsiz FOKUS temel fotoğraf eğitimi FOKUS senaristlik teklifi 2.lik Ödülü: 100 TL değerinde FOKUS gezi çeki Ücretsiz FOKUS temel fotoğraf eğitimi FOKUS senaristlik teklifi 3.lik Ödülü: 50 TL değerinde FOKUS gezi çeki Ücretsiz FOKUS temel fotoğraf eğitimi FOKUS senaristlik teklifi11. TELİF HAKLARI a. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları, eseri yazana aittir. b. Ancak, FOKUS, eserin bir kısmını veya tamamını, herhangi bir etkinlikte kullanma ve/veya film yapma ya da yaptırtma hakkına otomatik olarak sahiptir. FOKUS, bu kullanımdan ötürü yazara ayrıca bir ücret ödemeyebilecektir.12. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM a. Fotoğraf ve Kültür Sanat Derneği (FOKUS) düzenlemektedir.13. YARIŞMA SEKRETERYASI Yarışma ile ilgili soruları “ bilgi@fokus.org.tr” adresine mail yoluyla sorabilirsiniz. Fotoğraf ve Kültür Sanat Derneği Tel: 0535 404 07 12Son katılım: 15 Ağustos