Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin fiziksel ve kurumsal özelliklerini konu alan “Fotoğraflarla OMÜ’yü Anlat” yarışması düzenleniyor.

Fotoğrafa ilgisi olan öğrencileri teşvik etmek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak ve üniversitenin görsel hafızasına katkı sağmak amacıyla düzenlenen “Fotoğraflarla OMÜ’yü Anlat” yarışması başvuruları 31 Ekim 2021 tarihine kadar devam etmektedir. Tek bölüm olan “Dijital” kategorisinde sadece renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar kabul edilecektir.

Katılım Şartları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Seçici Kurul üyelerinin birinci derece yakınları dışında, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin tüm öğrencilerinin katılımına açıktır.
 • Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma sayısal dalda düzenlenmektedir. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflarda, fotoğrafın belgesel özelliğini kaybetmeyecek ölçüde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj çalışmaları kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almamış olması gerekmektedir.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.  
 • Kural ihlali yapan katılımcılar, ödül ve/veya sergileme hakkı almış olmaları durumunda aldıkları ödül ve/veya sergileme iptal edilir; aday kazandığı para ödülünü ve başarı/katılım belgesini iade eder. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Bu konudaki karar seçici kurul tarafından verilir.
 • Yarışmaya katılan fotoğraflar, akademisyen / fotoğrafçılardan oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve ödül kazanan veya sergilemeye uygun bulunan eserler Üniversitemiz web sitesinden ilan edilecektir. Pandemi koşulları dikkate alınarak belirlenecek olan ileri bir tarihte ödül töreni ve sergi gerçekleştirilecektir.
 • Fotoğraflarda bulunan her türlü nesne veya kişilerle ilgili telif, izin vb. sorumluluk başvuru sahibine aittir. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ondokuz Mayıs Üniversitesi yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Yarışmacıların, yarışmaya gönderdikleri fotoğrafların RAW versiyonlarını / EXIF verilerini muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutmaları gerekmektedir. Düzenleme Kurulu, ödül veya sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.

Yarışma Ödülleri

 • Birincilik: 1500TL
 • İkincilik: 1000TL
 • Üçüncülük: 500TL
 • Mansiyon (3 Adet): 250TL

Yarışma sonuçları, OMÜ uzantılı resmi internet sitelerinden ilan edilecektir.

Yarışma Takvimi

Başvuru Bitiş Tarihi: 31.10.2021

Jüri Değerlendirmesinin Tamamlanması: 05.11.2021

Sonuç Bildirim Tarihi: 09.11.2021

Ödül Töreni ve Sergi: Jüri değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra, Covid-19 salgın sürecinin seyrine göre tarih ve yer duyurusu yapılacaktır.

Başvuru ve daha fazla bilgi için https://fotograflarla.omu.edu.tr/ adresinden faydalanabilirsiniz.