Etkinlik Hakkında

Warning, this event was expired!

İlkadım Belediyesi ve İlkadım Kent Konseyi işbirliğiyle 18–20 Aralık 2015 tarihleri arasında Samsun’da, Serra Otel’de ” Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi ” konulu uluslararası sempozyum düzenlenecektir[gap height=”20″]

Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden itibaren Ermeniler ve Türkler beraber yaşamaya başlamışlardır. Bu beraberlik Anadolu’da kurulan Türk devletleri ve daha sonra da Osmanlı devleti döneminde devam etmiştir. Bu nedenle Ermenilerle Türklerin kadim beraberlik ve dostlukları bulunmaktadır. Osmanlı devletinin zayıflamaya başlaması ile diğer gayr-ı Müslim topluluklar gibi Ermeniler arasında da milliyetçilik akımları ve daha sonra da Osmanlı devletinden ayrılma düşünceleri yayılmaya başladı. Bu çerçevede 19. Asrın ikinci yarısından sonra Ermeniler dış güçlerin de desteklerini alarak Osmanlı devletine karşı terör hareketlerine girişmeye başladılar. Birinci Dünya Savaşına girerken Ermeni terör ve ayrılıkçı düşüncelerinin hat safhaya çıkınca Osmanlı devleti 1915 yılında “sevk ve iskan kanunu” çıkararak ayrılıkçı unsurları daha güvenli bölgelere nakletti. Teröre bulaşan Ermeniler de bu kapsamda değerlendirildi.[gap height=”10″]

İlkadım Belediyesi ve İlkadım Kent Konseyi tarafından düzenlenen bu sempozyumda tarihte Ermenileri ve Ermeni meselesini tüm yönleri ile ele alınacaktır.

KONU BAŞLIKLARI

İlkçağlarda ErmenilerRoma döneminde ErmenilerBizans idaresinde ErmenilerTürk devletleri idaresinde ErmenilerOsmanlı devleti idaresinde ErmenilerErmeni isyanlarıBüyük Güçler ve Ermeni MeselesiBirinci Dünya Savaşı ve Ermeniler1915 olayları ve ErmenilerKaradeniz Bölgesinde ErmenilerSamsun’da Ermeniler

SEMPOZYUM KURULLARI

BaşkanErdoğan TOK ( İlkadım Belediye Başkanı)Genel KoordinatörProf. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi-Samsun)Düzenleme KuruluErol KÖROĞLU ( İlkadım Belediye Bşk. Yrd.)Musa YÜKSEL ( İlkadım Belediye Bşk. Yrd.)Oktay ÇAKIR ( Basın Yayın Kültür ve Sosyal İşler Müdürü .)Prof. Dr. Osman KÖSE (Polis Akademisi –Ankara)Prof. Dr. Fahri SAKAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi –Samsun)Doç. Dr. Dilşen İnce ERDOĞAN ( Adnan Menderes Üniversitesi-Aydın)Bilim ve Danışma KuruluProf. Dr. Abdullah SAYDAM (Erciyes Üniversitesi)Prof. Dr. Ahmet AKSIN (Fırat Üniversitesi)Prof. Dr. Ali ARSLAN (İstanbul Üniversitesi)Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL (Marmara Üniversitesi)Prof. Dr. Ali BİRİNCİ (Polis Akademisi)Prof. Dr. Ali AÇIKEL (Gazi Osmanpaşa Üniversitesi)Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN (Gazi Üniversitesi)Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)Prof. Dr. Enis ŞAHİN (Sakarya Üniversitesi)Prof. Dr. Enver KONUKÇU (Emekli Öğretim Üyesi)Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN (Erciyes Üniversitesi)Prof. Dr. Haluk SELVİ (Sakarya Üniversitesi)Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK (Fırat Üniversitesi )Prof. Dr. İdris BOSTAN (Marmara Üniversitesi-İstanbul)Prof. Dr. İlhan EKİNCİ (Ordu Üniversitesi)Prof. Dr. Kemal ARI (Dokuz Eylül Üniversitesi)Prof. Dr. Mehmet ALPARGU (Sakarya Üniversitesi)Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)Prof. Dr. Mehmet EVSİLE (Amasya Üniversitesi)Prof. Dr. Mesut ÇAPA (Karadeniz Teknik Üniversitesi)Prof. Dr. Mustafa DAŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi)Prof. Dr. Mustafa GENCER (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)Prof. Dr. Mehmet OKUR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL (Pamukkale Üniversitesi)Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Hacettepe Üniversitesi)Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Fırat Üniversitesi)Prof. Dr. Musa YILDIZ (Gazi Üniversitesi)Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ (Selçuk Üniversitesi)Prof. Dr. Orhan DOĞAN (Sütçü İmam Üniversitesi)Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ (Ankara Üniversitesi)Prof. Dr. Salim CÖHCE (İnönü Üniversitesi)Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU (Marmara Üniversitesi)Prof. Dr. Tuncer BAYKARA (Emekli Öğretim Üyesi)Prof. Dr. Yılmaz KURT (Ankara Üniversitesi)Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK (Polis Akademisi Başkanı)Doç. Dr. Behset KARACA (Süleyman Demirel Üniversitesi)Doç. Dr. Mucize ÜNLÜ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)Doç. Dr. Önder DUMAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)Doç. Dr. Türkmen TÖRELİ (Dokuz Eylül Üniversitesi)Doç. Dr. Zafer GÖLEN (Mehmet Akif Üniversitesi)Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYDIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAKAN (Hitit Üniversitesi)Yrd. Doç. Dr. Nurten ÇETİN (Trakya Üniversitesi)Yrd. Doç. Dr. Özlem GENÇ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZCAN (Amasya Üniversitesi)