Etkinlik Hakkında

Lovelet AVM, her Cumartesi günü saat 13.00 ile 15.00 arasında Yaratıcı Drama Okulu düzenleyecek.

7 ila 13 yaş aralığındaki çocukların katılım sağlayabilieceği etkinlikler sayesinde çocuklarda;

 • Özgüveni geliştirir.
 • Duyarlı olmayı sağlar.
 • Hayal gücünü artırır.
 • Karar verme gücünü artırır.
 • Bağımsızlık duygusunu geliştirir.
 • Kendini kontrol etme becerisini geliştirir.
 • Bireylerle olumlu iletişim kurma becerilerini geliştirir.
 • Durağan olma, yerine etkin ve katılımcı olmayı sağlar.
 • Kendisiyle ve başkalarıyla barışık olma becerisini artırır.
 • Yaratıcılığın gelişmesini ve çok yönlü kullanılmasını sağlar.
 • Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanmış olur.
 • Kendin başkasının yerine koyma(empati) becerisini geliştirir.
 • Farklı özelliklere sahip kişilere saygı duyma becerilerini artırır.
 • Duygu ve düşüncelerini sözel ve bedensel ifade edebilme becerilerini artırır.
 • Problemlerin çözümünde çok çeşitli yolların olabileceğini görebilmeyi sağlar.