Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

“Orff” yaklaşımının  kullanılacağı müzik ve hareket eğitimleri başlıyor…Müzik eğitimi dersinin amacı, çocuklara veya bireylere müziği sevdirmek, onların yaratıcıklarını geliştirmek, müziğe olan yeteneklerinin gelişimine olanak sağlamaktır. Özellikle küçük yaştaki çocukların ilgilerini çekebilmek için müzikleri oyunlaştırarak vermek, çeşitli müzik aletlerini kullanmalarına olanak sağlamak gerekir. Duygu ve düşüncelerini ifade edecek müziksel becerilerinin gelişimi, pek çok sosyal davranış becerisi, belirli müzik beğenilerinin gelişimi, bilinçli bir müzik dinleyicisi olabilmeleri müzik ile kazandırılmaktadır. Müzik Eğitimi alanında çağdaş düzeye gelebilmek için, çeşitli müzik öğretim yöntemlerini tanımak gerekmektedir. Bu çalışmada, müzik öğretim yöntemleri kısaca tanıtılarak “Orff Müzik Öğretim Yöntemi” üzerinde durulmuştur.“Çocuklarını seven anneler babalar , Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Müzik Eğitimi alanlarda çalışan öğretmenler, akademisyenler ve bu alanlarda öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği eğitimde “Orff” yaklaşımının  kullanılacağı müzik ve hareket eğitimine herkesi bekliyoruz.
  • Davulumdan Masallar 15 Kasım 2015
  • Bedenden Oyuna Oyundan Şarkıya 3 10 Ocak 2016
  • Orff Schulwerk Eğitimi 6 Mart 2015
  Orff nedir?Ritm; müzik, dans ve konuşmada doğası gereği varolan temel öğedir. Bu temel öğe üzerine kurulu bir “dil” olan Orff yöntemi;a) Ritm için vücut sesi ve jestler vurgulanarak,b) Enstrümanların en doğalı ve ilki olan “ses” kullanılarak,c) Her ölçü, şekil ve ses çeşitliliğine göre bütün davul türlerine büyük önem verilerek,d) Doğaçlamalara şekil veren öge olarak “ostinato” (tekrarlanan ritmik, sözlü veya söylenen biçim) kullanılarak doğmuştur.Orff Schulwerk çalışmalarının temeli müzik, konuşma, dans-hareket’in birleşiminden ortaya çıkacak yaratıcı gücün tetiklenmesidir. Bu gücün sonucunda ortaya çıkan ürünler ise süreç içerisinde çocukların kişilik gelişimine katkı sağladığı gibi sosyal ve iletişim becerilerini de geliştirmektedir. Yaratıcılığı doruk noktasına çıkaran çalışmalarda çocuklar tamamen doğaçlama hareket geliştirir, hiç bir sanatsal kaygıtaşımadan çalgıları ve bedenlerini kullanarak spontan müzik yaparlar. Bu çalışmalarda çocukların yeteneklerinin olup olmadığı önemli değil, deneyim yaşadıkları süreç ve meydana getirdikleri ürün önemlidir.