Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

Samsun’da Türk Tarih Kurumu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin iş birliği, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 2-4 Mayıs tarihleri arasında 100. Yılda 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu düzenlenecek.19 Mayıs’ın manasını, önemini, sonuçlarını, Milli Mücadelenin bütün aşamalarını içeren yeni bilgilerin ortaya çıkarılması, akademik değerlendirmelerin ve müzakerelerin yapılmasını sağlayacak bilimsel bir platform oluşturulacak. Sempozyum’da Dünya Savaşı Sonuçları ve Osmanlı Devleti, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Çalışmaları, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, Samsun’un önemi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun ve Havza Çalışmaları, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Misak-ı Milli ve T.B.M.M.’nin Açılışı, Millî Mücadelede Cepheler, T.B.M.M.’nin Dış Politikası, Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi, İstanbul Hükümetleri ve Ankara İlişkileri, Lozan Antlaşması, Millî Mücadele sonrası Gelişmeler konusu işlenecek.Sempozyum Onur Kurulu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’dan oluşuyor.Sempozyum Düzenleme Kurulunda da TTK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan (OMÜ), Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut (OMÜ), Prof. Dr. Nedim İpek (OMÜ), Prof. Dr. Rıza Karagöz (OMÜ), Uzm. Selin Eren (TTK), Uzm. Ayşenur Şenel (TTK), Arş. Gör. Ayhan Sertkaya (OMÜ) ve Arş. Gör. Yakup Yılmaz (OMÜ) bulunuyor.Türk Tarih Kurumu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin iş birliği, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Samsun’da 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyum Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşeceği ancak kesin bir bilgi olmadığı da aktarıldı.Güncelleme: 22.02.2019 13.36 > Etkinliklerden haberdar ol, gelişmeleri takip et!