Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

ALŞİMİ (SİMYA) BİLGELİK OKULU“Düşlerin Tanrı’nın Düşleri Olsun”Alşimi Bilgelik Okulu Hz. İnsana doğru bir yolculuk programıdır. Kadim uygarlıkların, Atlantis ve Lemurya gibi kadim medeniyetlerin uygulamalarından tasavvufa kadar birçok uygulamayı içinde barındıran bir dönüşüm okuludur…İnsanlığın tarihi boyunca günümüze göre mucize ya da fenomen olarak görülen olayları gerçekleştiren birçok üstat dünyanın üzerinden geçti. Suyun üzerinde yürüyenler, çok uzun yaşayanlar, bedenini bir yerden başka bir yere projekte edenler, kaşığı bükenler, ellerini koydukları yerde en ağır hastalığı şifalayanlar geçti dünyanın üzerinden… Şimdi şu anda yine dünyanın bir yerlerinde bunları gerçekleştiren birçok usta hala yaşamakta. Bu üstatların ortak görüşü: “Bizim yaptıklarımız herkes tarafından yapılabilir. Biz özel insanlar değiliz. Yaradanın özünün gücü hepimizde mevcuttur ve bunları gerçekleştirmek için, bilincinizi yaradanın özüyle birleştirmeniz gerekir.“İşte Simya ya da Alşimi, insanın özündeki, kaynaktan gelen ilahi kudretin uyanışı için yapılan çalışmaların bütünüdür. Bu ilahi kudretle sadece bilinç dönüşümünün ötesinde, bedenin, zihnin ve tüm yaşama ait materyal dünyanın da dönüştüğünü izleriz. Kadim Simya bilgilerinde Simya, metalin altına dönüşümü için kullanılan yöntemler olarak geçmekteyken, ironik olarak Simya, metal ya da insanın fiziksel bedeninin, altın olan ilahi bedenine (kamil insan) kavuşma yoludur. Özü itibariyle Simya bu dönüşümü gerçekleştirecek yöntemleri içerir.Alşimi Bilgelik Okulu oturumları bir grup çalışmasıdır. Yapılan her grubun oturumu bir inisiyasyon (uyumlama) niteliğindedir. Her 12 oturumda bir katılımcılar o aşama ile ilgili katılım sertifikası alırlar.Alşimi Bilgelik Okulundaki Aşamalar:*Alşimi Atölye Programı (1.Oturumdan – 12. Oturuma) *Alşimi Rehberlik Programı (13.Oturumdan – 24. Oturuma) *Alşimi Ustalık Programı (25.Oturumdan – 36. Oturuma) *Alşimi Avatar Programı (37.Oturum ve sonrası )Alşimi Bilgelik Okulu oturumları ayda bir gün yaklaşık 4-5 saat sürmektedir.Oturumlarımızda ses kaydı alıyoruz. Google Drive üzerden bu ses kayıtlarını sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca tüm simyacılarımız ilk oturumdan itibaren oturmlarda ses ve görüntü kaydı alabilir. (Oturum sürecindeki akışa engel olmamak kaydıyla)Katılamadığı oturumlardaki çalışmaları, ses kayıtları üzerinden tamamlamak kaydıyla Ilk 3 oturuma kadar açılan yeni gruba katılım alabiliyoruz. 3. Oturumdan sonra grubu girişi kapatıyor mevcut grup arkadaşlarımızla oturumlarımıza devam ediyoruz.Ayrıca Alşimi Bilgelilk Okulu programımızın eğitmenliğini vermek isteyenler için senede bir defa Sertifikalı Eğitmenlik eğitimimiz de var.Alşimi Bilgelik Okulu Eğitmenlik Eğitimi: *Alşimi Atölye ve Rehberlik Programlarının Eğitmenliği (1. ve 2. sene) (7 günlük çalışma) *Alşimi Ustalık ve Avatar Programlarının Eğitmenliği (3. ve 4. Sene) (7 günlük çalışma)Alşimi Bilgelik Okulu, eğitimindeki standarda ilişkin genel şartlara uyumluluğu ile Uluslararası Akreditasyon Forumu (CIAF) tarafından belgelendirilmiştir. Artık sertifikalarımız dünya çapında geçerliliğe sahiptir. Cardcert Europasscard (Cardcert Kartı) ile Alşimi Bilgelik Okulu’ndan aldığınız eğitimlere online olarak erişebiliyor; elektronik sertifika ve akıllı kimlik kartı olarak yanınızda taşıyarak kullanabiliyorsunuz. Alşimi Bilgelik Okulu ile varlığınızın sonsuzluğunun kapılarını aralamak, görülenin ötesindeki dünyaya adım atmak ve hayatınızın maddi ve manevi her alanını dönüştürmek mümkündür. Bu yolculuğa bizimle var mısınız?“Düşlerin Tanrı’nın düşleri olsun.”Deniz Shiva Oflaz & Deniz Shakti Oflaz