Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin kültür olduğunu ifade etmiştir. Kültür, ait olduğu toplumun temel özelliklerini barındırır. Dil ise kültürün maddi ve manevi anlamda duyulan cephesini oluşturur. Dil bozulduğu takdirde onunla aktarılan kültür gelecek nesillere ulaşamaz.Milletler arasında ilk çağlardan günümüze dek süregelen bir varlık mücadelesi yaşanmaktadır. Tarihî süreçte nice toplumların yitip gittiği bu mücadelede Avrasya’yı kendilerinin kültür coğrafyasına dönüştüren, Asya ve Avrupa’nın mazisinde belirleyici pek çok gelişmeye öznelik eden Türk Milletini günümüze başı dik bir vaziyette getiren Türkçeye taşınmış / Türkçeyle taşınmış kültürel zenginlikleridir. Birey ya da toplumun hayatı anlamlandırma çabasında sonuç alabilmenin ön şartı kendini ve dış dünyayı öz kavramlarıyla ifade edebilmesidir. Türk dilinin adı olan “Türkçe” milletimizin kendini dile getirme biçimidir.Bilge Kağan’dan Yusuf Has Hacib’e, Kaşgarlı Mahmud’dan, Ali Şir Nevai’ye, Aşık Paşa’dan Yunus Emre’ye kimliğini kendine has bir söyleyişle inşa edebilen Türk Milleti, tarih boyunca “ben varım!” diyebilmiştir. Ses bayrağımız Türkçe dalgalandığı müddetçe var oluşumuz ebediyete dek devam edecektir. Bu hususta ulu önder Atatürk’ün şu sözüne dikkat çekmek gerekir: “Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olduğunu görüyoruz. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir”. Türk Dil Kurumu’nu kurup dil meselelerine bizzat eğilerek Türkçemize verdiği önemi ortaya koyan Gazi Paşa, dilin millî ve zengin olmasının milli hissin ortaya çıkmasında başlıca etken olduğunu vurgulamış son derece yetkin özellikler barındıran Türk dilinin şuurla işlenmesi gerektiğini tembihlemiştir.2019 yılı en önemli dil yadigârlarımızdan biri olan Kutadgu Bilig’in yazılışının 950., Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda ilk adımın atılışının 100. yılı olması münasebetiyle özel bir zaman dilimidir. Türk’ün bir asır önceki bağımsızlık mücadelesinin başlangıcına tanıklık eden Samsun’da, o kutlu zamanın adını taşıyan Ondokuz Mayıs Üniversitesi‘nde “XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”nun düzenlenecek olması etkinliği daha da anlamlı kılmaktadır. Bu bağlamda 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan sempozyum siz değerli bilim insanlarının katılımıyla sesimizi dünyaya Türkçe duyurmamızı sağlayacaktır. “XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”nda sizlerle buluşmaktan mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz.Sempozyum Programı İçin Tıklayınız: https://drive.google.com/file/d/1g_jvKGI4HpwFPFdULZOyPj6mkmuDjYG_/view