Maya Medeniyeti Hakkında Kısa Bilgi

Maya Medeniyeti Hakkında Kısa Bilgi

Yucatan Yarımadası’nda yer alan Mayalar, birkaç bağımsız şehir devletinin oluşturduğu geniş bir imparatorluk kurdular.

Mayalılar’da Siyasi ve İktisadi Yaşam

Genel olarak, bu şehir merkezlerinin her biri Maya tanrılarının yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilen bir yönetici tarafından yönetilirdi. Teokratik bir düzenin hakim olduğu Maya Medeniyeti “Halach Uinic” olarak adlandırılan bir lider tarafından yönetilirdi.

Maya toplumu çok katı bir örgütlenme biçimine sahipti. Hiyerarşinin tepesinde kraliyet ailesi, en prestijli siyasi otoritenin temsilcileri ve zengin yerel tüccarlardan oluşuyordu. Orta kademe; kamu hizmetinin diğer üyelerinden, daha düşük rütbeli ordu birimlerinden ve uzman işçilerden oluşuyordu. Son olarak, böyle bir toplumun temeli el emeğiyle geçinen işçilerden ve köylülerden oluşuyordu.

Ekonomik açıdan, Maya Medeniyeti iyi organize edilmiş bir çalışma sistemi geliştirme konusunda yeterli yeteneğe sahipti. Çeşitli kontrol ve dağıtım mekanizmalarıyla Maya şehirleri, tüm nüfusa gıda dağıtımını teşvik edebiliyordu. Genel olarak, tarım ürünleri kakao ve pamuktan oluşuyordu. Zengin bir maddi kültürün taşıyıcıları olan Maya Medeniyeti çok geniş bir ticari faaliyet de yürütebilmeyi başarmıştır.

Mayalılar ve Astronomi

Etnosentrik perspektiflerin aksine, Mayalılar sıfır sayısını kullanarak çeşitli matematiksel hesaplamalar geliştirdi ve canlı bir sayma sistemi kullandı. Astronomide, bazı yıldızların izledikleri yolu belirlemeyi ve çağdaş Batı toplumları tarafından kullanılana çok yakın bir yıllık takvim düzenlemeyi başardılar. Sanatta alçak kabartma heykeller ve binalar dini temadan güçlü bir şekilde inşa edilmiştir.

Mayalılar’ın yaşamlarının çeşitli yönlerini tanrıların eylemi ile belirlenebileceğine dair inanış yaygındır. İbadet edilen tanrıların çoğunun yıldızlara ve doğanın çeşitli unsurlarına etki etmesi tesadüf değildir. Ritüellerinde fedakarlık kullanımının oldukça yaygın olduğunu görürüz. Birçok durumda, insanların fedakarlığı böyle bir toplumdaki en prestijli dini olaylardan biriydi.

Mayalılar Neden Yok Oldu?

Amerikan kıtasına ulaştıklarında İspanyollar Maya toplumunu trajik bir ayrılma sürecinde buldular. Bazı akademisyenler için iklim değişikliği ve düşük verimliliğe sahip tarımsal mahsullerin ortaya çıkması, Maya Medeniyeti’nin yok olmasına etki eden temel nedenlerdi. Buna rağmen, birkaç belge ve kalıntı, böylesine gizemli bir medeniyetin zengin yönlerini keşfetmemize izin vermektedir.

Bir yorum yazmaya başla
Yorum
İsim
Mail adresiniz