1. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Dört Mevsim Samsun”

0

Samsun’un tabii güzelliklerinin ön plana çıkartılması suretiyle ve farkındalık yaratmak için “Dört Mevsim Samsun” temalı 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor

“Dört Mevsim Samsun” adlı Ulusal Fotoğraf Yarışmasının basın lansmanı Lovelet Sahnesi’nde yapıldı.

Samsun Turizmci ve İş Adamları Derneği (SAMTİAD) tarafından düzenenlenen ve ana sponsorluğu Lovelet Outlet AVM’nin üstlendiği “Dört Mevsim Samsun” konulu fotoğraf yarışması başvuruları başladı. “Dört Mevsim Samsun” temalı 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması koşullar ve genel bilgiler şu şekilde yer almaktadır.

- Reklam -

KOŞULLAR:

1- YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:
Yarışmanın konusu “Dört Mevsim Samsun”dur. Amacı, Samsun’un tabii güzelliklerinin
ön plana çıkartılması suretiyle farkındalık yaratılmasıdır.

2- GENEL KATILIM KOŞULLARI:
a) Yarışmaya seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları dışında fotoğrafa ilgi duyan
tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.
b) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
c) Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 (beş) fotoğrafla katılabilir. Her yarışmacı ancak bir
ödül alabilir. Bununla birlikte dereceye giren yarışmacıların eserlerinden bazıları mansiyon
ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir. Diğer bir ifadeyle bir yarışmacı hem
dereceye girebilir hem de diğer bir eseri mansiyon ya da sergilenmeye değer eserler
arasında yer alabilir.
d) Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece,
başarı, mansiyon, özel ödül) almış ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kırpılmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş
fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
e) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı temizlik yapılması ile kontrast ayarları
fotoğrafın orijinal niteliklerini bozmadan, dijital efektler kullanılmadan yapılabilir.
Panoramik birleştirmeler geçerlidir, ancak üst üste montajlar kabul edilmeyecektir.
f) Kurallara uymadığı anlaşılan fotoğraflar yarışma dışı bırakılır. Daha önce herhangi bir
ödül almış ise iptal edilir. Bu durum diğer katılımcılar için bir hak anlamına gelmez.
Alınan derecenin yerine dereceye girmemiş bir başkası seçilmez. Ancak alınan derecenin
yerine sıralamada yer alan bir sonraki kişinin geçmesine Düzenleme Kurulu karar verebilir.
g) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve
kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları
geri alınır. Yarışmaya katılan kişiler bu anlamda sorumlu olduklarını kabul ederler. Ayrıca
böyle bir durumun ortaya çıkması veya sonradan belirlenmesi, diğer yarışmacıların
sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamına gelmemektedir.
h) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Yarışmaya
gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstererek Değerlendirme Kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişikliklerde bulunan kişiler yarışmadan ihraç edilir. Ayrıca başkasına ait görüntülerin
olduğu gibi ya da kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında
kural ihlali işlemi uygulanır.
ı) Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Bu durum diğer katılımcılar için bir hak anlamına gelmez. Alınan
derecenin yerine dereceye girmemiş bir başkası seçilmez. Ancak alınan derecenin yerine
sıralamada yer alan bir sonraki kişinin geçmesine Düzenleme Kurulu karar verebilir.
i) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek tüm hukuki uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların sorumluluğu katılımcıya aittir.
Katılımcı bu sorumluluğu, beyan ve taahhüt eder.
k) Dereceye girerek ödül almaya ya da sergilemeye hak kazanmış, satın alma uygulanmış
olan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı
olmadan SAMTİAD’ın tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak
kullanılabileceği gibi bu eserler yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve
yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte de kullanılabilir.
l) Ödül almaya ya da sergilemeye hak kazanmış fotoğraflar SAMTİAD tarafından kitap
olarak basılabilecek, gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek
kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya bir telif ücreti ödenmeyecektir.
m) Yarışma sonuçları SAMTİAD yayın organı olan KARADENİZ GUİDE dergisinden ve
www.dortmevsimsamsun.com adresinden ilan edilecektir. Ödül alanlar (birinci, ikinci,
üçüncü, mansiyon) ile sergilemeye hak kazanan fotoğrafların sahiplerine ayrıca yazılı
bildirimde bulunulmayacaktır.
n) Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya
da dijital dosyaları incelenmek üzere SAMTİAD’a gönderilecektir.
o) Yarışma son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici kurul gerekli bulduğu
durumlarda SAMTİAD Yönetim Kurulu onayıyla şartname üzerinde değişiklikler
yapabilir.
p) Bu yarışmaya katılan her yarışmacı tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

3- YARIŞMA ŞARTNAMESİ:
a) Kategoriler: Yarışma tek kategoridir. Dijital (sayısal), renkli veya siyah-beyaz olabilir.
Analog çekilmiş fotoğraflar sayısal ortama aktarılmış olmalıdır.
b) Boyutlar: Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi
çözünürlükte, 2 Mb’den küçük olmamalı ve 5 Mb’yi geçmemelidir. Baskılı olarak
gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb.
gibi işaretler olmamalıdır. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar orijinal
boyutlarında eser sahiplerinden daha sonra istenebilir.
c) Eserlerin İşaretlenmesi ve Gönderilmesi: Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf
sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.)
kabul edilmeyecektir. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.dortmevsimsamsun.com adresinden başvuru formunun doldurulması ve fotoğraf
gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
i. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf
üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
ii. Yarışma Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalıdır. Form içinde yazılı olan
bilgilerin yanlışlığından doğacak hak mahrumiyetlerinden yarışma kurulu ve diğer
görevliler sorumlu olamaz.
iii. İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde www.dortmevsimsamsun.com adresinden iletişime
geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
iv. Fotoğrafların kodlaması; katılımcılar katılım formunda isminin ve soyadının baş
harfleri ile 4 rakamlı bir kod ve sıra numarası ile fotoğraflarını kodlayacaktır. Örnek:
Toprak EYMEN için; TE5050-1
d) Yarışmaya katılan fotoğraflarda sırık, beyaz teneke, pet şişe gibi nesnelerin kullanılması
yasaktır. SAMTİAD ve yarışma jürisinin kalite ve görsellik vurgusunun olmadığı
fotoğrafları direkt olarak eleme hakkı vardır.

4- YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Başvuru Tarihi : 99.10.2018
Jüri Toplantı Tarihi : 12.11.2018
Sonuç Bildirim Tarihi : 24.11.2018

5- ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü : 2500 TL Hediye Çeki
İkincilik Ödülü : 1500 TL Hediye Çeki
Üçüncülük Ödülü : 1000 TL Hediye Çeki
Mansiyon : American Life1 Yıl Ücretsiz Dil Eğitimi
Sergileme : En fazla 20 Eser

6- DÜZENLEME KURULU:
Mustafa Öztürk : SAMTİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Savaş Türkay : SAMTİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mustafa Süzen : SAMTİAD Kurucu Başkan Yardımcısı
Sedat Uygun : SAMTİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Dr. Cengizhan Hatipoğlu : SAMTİAD Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Cihat Ayeş : Karadeniz Guide Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

7- SEÇİCİ KURUL:
Alper TÜRKAY : Görüntü Yönetmeni- Su Altı Fotoğraf Sanatçısı
Arsel Özgürdal : Fotoğraf Sanatçısı
Atanur SEVİM : OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi
Nilgün KANIK : Eğitimci-Fotoğraf Sanatçısı
Tarık TORUN : Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
8- YARIŞMA ORGANİZASYON KOMİTESİ:
SAMSUN TURİZMCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (SAMTİAD)
Adres: Cumhuriyet Cad. No:50 İlkadım / SAMSUN (Eski Adliye Karşısı)

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

X