Galata’daki Bu İki Kuleden Çoğu Kişi Haberdar Değil!

Galata’daki Bu İki Kuleden Çoğu Kişi Haberdar Değil!

İstanbul denince akla gelen en önemli simgelerden olan Galata Kulesi şehrin tarihi dokusuna büyük katkı sağlar. Galata Kulesi aslında tek değildir. Yakınlarında iki kule daha vardır. Bu kulelerin temellerinde hasar olduğundan zayıf durumdadırlar. Bu kulelerden birine bağlı olan sur hattı Galata Kulesi’ndeki restoranlardan birinin içine denk gelir. Diğer kuleye bağlı olan sur hattı ise bugün çöplerle dolu bir alandadır.

Kuleler Yok Olma Tehlikesi Altında!

Galata Kulesi’nin yanındaki bu iki kulenin varlığından çoğu kişinin haberi olmasa da Cenevizlilerin 14. yüzyılda inşa ettikleri bilinir. Ancak bu kuleler maalesef ki; bugün yok olma tehlikesi içindeler.

Cenevizliler 1267 yılında Galata’ya geldiklerinde bu bölge savunmasız bir bölgeydi. Cenevizliler, Bizans İmparatoru’ndan Galata ile ilgili bir imtiyaz aldılar ve 1304 yılından başlamak üzere Galata’yı kulelerle ve surlarla çevrelediler. Bu bölgede öncelikle kıyıda uzanan düzlük boyunca Tophane – Azap Kapı arasında konumlanıyorlardı. Galata Kulesi’nin yer aldığı tepe bu düzlük içinde değildi.

1335 – 1347 Arasında Yapıldığı Tahmin Ediliyor

Ancak 1330 yılından sonra Cenevizliler bulundukları mahallelerin sınırlarını genişletmeye başladılar. Bu genişleme Galata’nın yer aldığı tepeye kadar uzandı. Cenevizliler daha sonra Galata Kulesi civarına da kaleler ve surlar yapmaya başladılar. Bu iki kule de o dönemde yapılanlar arasındadır. Kulelerin tam olarak hangi tarihte inşa edildiği bilinmez. Bilinen Galata Kulesi’nin 1348 yılında yapıldığıdır. Kulelerin 1335 ile 1348 tarihleri arasında inşa edildiği tahmin edilir.

İki Kule Koruma Altın Alınacak mı?

Aslında Galata’nın yanındaki iki kulenin tarihçesi ile ilgili çok net bilgiler bulunmamaktadır. Bu sebeple varlıklarından da çoğu kişi haberdar değildir. Ancak gerçek şu ki; bu iki yapı bir yandan modern kentleşme, diğer yandan üzerlerindeki tahribatların sonucunda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Son zamanlarda Galata’daki iki kulenin koruma altına alınacağı haberleri duyulmaya başlandı. Bu karar gerçekleşirse; kulelerin korunmasını sağlayıp daha fazla zarar görmesini engellerken, ayrıca bilinirliğinin artmasına da katkı sağlar.

1800’lü Yıllarda Civardaki Alanlar Satıldı!

Galata Kulesi’nin yakınındaki bu iki kule esasında 1800’lü yıllarda belli bir mesafeden rahatlıkla görülebiliyordu. Ancak zaman içinde çevresindeki açık alanlar satıldı ve bu alanlara yüksek inşaatlar yapıldı. Kulelerin görünme ihtimali gün geçtikçe azaldı. Yıkılan kısımları zaten kayba neden olmuştu. Böylece zaman içinde sağlam bölümleri de giderek görünmez oldu, varlıkları da gittikçe unutuldu.

1900’lü Yıllarda Kuleler Görünür Oldu!

1900’lü yıllara gelindiğinde Galata’daki yapılaşmadan kulelerin hiç görünmemeye başladığını söylemek yanlış olmaz. Daha sonraki süreçte bu yapılar yıkılmaya başlandı ve Galata surlarındaki kuleler ve diğer tarihi yapılar da eskiden olduğu gibi görünür oldu. Ancak yapılaşma modernleşmeyle birlikte devam etti. Günümüzde Galata surlarında görünmeyen, ismi ve varlığı unutulan pek çok tarihi yapı mevcut. Bahsi geçen kuleler bu yapılardan sadece ikisi…

Hendekler Doldurularak İmara Açıldı!

19. yüzyılda Galata’daki kulelerin hemen ön bölümünde hendekler vardı. Bu hendekler doldurulmak suretiyle 1864 yılı ve sonrasında o bölge imara açıldı ve geliri belediyeye kazandırılmaya başlandı. Bu yapılaşma sürecinde o bölgedeki tarihi yapıların temellerinin zarar gördüğü biliniyor. Sonrasında da yapılaşma devam ettiğinden kule ve surlar statik açıdan zarar gördü ve kaçınılmaz sonlarına doğru gelinmeye başlandı. Galata bölgesi incelendiğinde göze çarpanlardan biri de kule ve surların bakımsızlık sebebiyle gördüğü zararın da hayli fazla olduğu. İki kuleden birinin surlarının çöplük bir alanın içinde kalması buna en geçerli örnek…

Bir yorum yazmaya başla
Yorum
İsim
Mail adresiniz